Menggapai Kemesraan dan Keharmonisan Hidup

0
628

Menggapai-Kemesraan-dan-Keharmonisan-Hidup

GAJAH- Dalam kehidupan gajah, pejantan tidak diperbolehkan mengawini gajah betina yang sedarah. Jika salah satu di antara mereka yang sedarah mendekat untuk kawin, maka akan dipisahkan oleh gajah yang lain dengan cara didorong agar menjauh. Peristiwa ini hanya terjadi dalam komunitas gajah. Gajah berbeda dengan binatang-binatang lainnya yang secara bebas mengawini sesamanya. Dalam gambar tersebut, tampak gajah begitu mesra dan harmonis dalam komunitasnya.

Foto oleh: JUNAIDI KHAB